ENERGI

Sammen om ny energi

25. okt. 2001 - 12:11

Tre av Skandinavias største virksomheter innen energi og energiteknologi har inngått en intensjonsavtale om å utvikle hydrogen som fremtidig kommersiell energibærer. Avtalen innebærer at et demonstrasjonsanlegg drevet av vindkraft skal bygges i løpet av 2002.

Statkraft, Sydkraft og ABB skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon og distribusjon av hydrogen. Gjennom samarbeidet ønsker de tre selskapene blant annet å utvikle ny teknologi og høste erfaringer fra hydrogenanlegg drevet av vindkraft.

Synergi

I tillegg skal partene forske på hvilke synergieffekter som kan oppnås, og tilleggsprodukter for bruk både i industri og i private hjem. Det er ikke avklart hvor i Norge anlegget skal bygges.

Statkraft er Norges største kraftleverandør og har storskalaproduksjon i hovedfokus. Sydkraft er en av Sveriges største energiselskaper. I tillegg til å produsere og overføre kraft, leverer Sydkraft strøm til sluttbruker. ABB, med sitt utspring i Sverige, er etter hvert blitt en av verdens største systemleverandører.

– Det er bare et tidsspørsmål før hydrogen som energibærer blir et konkurransedyktig alternativ til fossilt brennstoff og batterier, sier teknologidirektør Jon Brandsar i Statkraft. Han beskriver samarbeidet mellom tre av Nordens største selskaper som unikt i sitt slag.

Kraftsentrum

– Samarbeidet mellom Statkraft, Sydkraft og ABB kommer til å bli et kraftsentrum i utviklingen av nordisk energiteknologi. At tre så store aktører går sammen om å utvikle miljøvennlige alternativer til fossilt brennstoff vil få stor samfunnsmessig betydning, sier Brandsar.

Intensjonsavtalen gir også en ny kontaktflate mellom tekniske miljøer og brukerne av de nye systemene som blir utviklet. – Fremtidig bruk av brenselceller er et viktig element i arbeidet mot mer miljøvennlig energiforsyning. Fornybare energikilder har lenge stått sentralt i ABBs forsknings- og utviklingsarbeid, sier konserndirektør Olaf Mehus i ABB.

Miljøgevinster

Fordi det skal drives av vannkraft eller vindkraft, vil det ikke komme ikke noen form for forurensende utslipp fra hydrogenanlegget. Målet for prosjektet er å erverve kunnskap og erfaring som gjør hydrogen som energibærer kommersielt interessant, i tillegg til miljøgevinstene.

– Dette er et langsiktig prosjekt. Klimaproblemene tvinger stadig frem nye krav til løsninger. Vi kommer til å se en gradvis utskifting av energibærere, sier Brandsar. – Etter hvert vil det bli stilt krav om energiproduksjon fri for forurensninger. Hydrogen produsert på anlegg drevet av vind- eller vannkraft tilfredsstiller dette kravet. (kas)

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.