Sammen om IT og bredbånd

Telenor skal delta i det næringspolitiske arbeidet, mens arbeidsgiverspørsmål ikke ingår i avtalen, skriver partene i en pressemelding. Telenor og TBL Itf har hatt et nært samarbeid i flere enkeltsaker med vesentlig betydning for norsk IKT næringspolitikk, nå sist i forbindelse med planer for utbygging og utvikling av bredbåndstjenester i Norge.

Telenor står også sentral i TBL Itfs storsatsing Munin, et bransjeprosjekt innen multimedia, mobilitet og Internett. Et viktig element i samarbeidet er å legge forholdene til rette for at Norge kan bli ledende innen IT-sektoren og å øke verdiskapingen i Norge.

Les mer om: