Samme rensing - nytt navn

  • Miljø

Begge firmaene var kjente merkenavn innen vann- og avløpsbransjen. Derfor ble det enkelt å velge det nye navnet.

AnoxKaldnes vil fortsatt satse på den patenterte biofilmprosessen for rensing av avløpsvann. Men det vil også satse på ny teknologi innen gjenbruk av de ressurser som finnes i et renseanlegg.

Det kan være gjenbruk av vann, utnyttelse av slam og energi - foruten bruk av alternativ energi for å redusere driftskostnadene ved et renseanlegg.

Selskapet leverer biologiske renseprosesser der en plastring utgjør en vesenltig del. Selskapet skryter på sine hjemmesider av at de baserer teknologien på 99 % kunnskap og 1 % plast.

Hovedkontoret er fortsatt i Tønsberg.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå