Samling mot Forsvaret

  • Samfunn

- SMB-er utgjør et politisk hovedfokus og en ressurs som i mye større grad vil kunne utnyttes gjennom felles organisering for hevning av kompetanse gjennom felles markedsføring av konkurransedyktige produkter og tjenester, sier konstituert direktør i NADS, Odd Reidar Lysne.

Han har lang erfaring fra forsvarsdepartementets materiell- og infrastrukturavdeling.

NADS organiserer ved stiftelsen ca 35 norske bedrifter i alle bransjer over hele landet. Til sammen sysselsetter medlemsbedriftene rundt 8000 personer.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå