PRODUKSJON

Samlet til ett rike

1. mars 2001 - 14:11

Ett sentralt register for sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring er etablert. Det lange navnet lyder Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS). Alle bransjer dekkes, og institusjonen ivaretar myndighetenes ønske om et sentralt register. Også brukere, som skoleverket, opplæringsvirksomheter, bransjeorganisasjoner, har ønsket et slikt register.

Daglig leder Dag Johansen forteller SFS blant annet skal utstede kompetansebevis for sikkerhetsopplæring av truckfører, kranfører og førere og masseforflytningsmaskiner.

– Oppgavene våre omfatter også kompetansebevis for sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr som anses farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. En annen oppgave er kompetansebevis for sakkyndige kontrollører av arbeidsutstyr.

Oppfyller alle krav

Kompetansebevisene oppfyller alle krav myndighetene i dagens situasjon setter til denne type bevis, sier Johansen. – Blant annet vil SFSs nye generasjon bevis for sikkerhetsopplæring bli umulig å forfalske.

I tillegg til det ovennevnte, utsteder institusjonen også en rekke andre bevis til forskjellige bransjer og formål.

Stiftelsen Sentralregisteret for Yrkesbevis (SSY) og ATIL Kompetanseregister er de to dominerende registre med en registreringsmengde på bortimot 30.000 bevis i 2000. Det nye sentralregisteret startet i begynnelsen av 2001 og dekker hele landet. SFS overtar alle funksjoner til ATIL Kompetanseregister og SSY. Registeret vil ha tilhold på Braskereidfoss i Hedmark – på samme sted som tidligere SSY.

Strengere krav

Kravene til slike registre blir stadig strengere og mer ressurskrevende. Det går på datautstyr, kompetanseutvikling og kontinuitet, utvikling av nye produkter, programvare og på økonomien. ATIL og SSY mener at en sammenslåing av de to registre oppfyller alle disse kravene. Samtidig er det i tråd med ønskene fra brukerne, sier Dag Johansen.

SFS skal drive registeret, være datasentral og sørge for nettbasert informasjon. Fornyelse av gamle bevis, erstatning for mistet bevis og utstedelse av nye bevis gjøres også av SFS. ATIL får frigjort tid. Dette vil gi rom for bedre medlemsoppfølging, informasjon, kurs- og seminaropplegg, fagutvikling, læreplaner og ellers det som er ATILs oppgaver ifølge vedtektene.

Til beste for brukerne

SFS er organisert som en stiftelse. ATIL er en interesseorganisasjon basert på medlemskap. Begge disse organisasjonsformer er basert på at alt overskudd skal gå til registerbrukernes og til medlemmenes beste, i form av kompetanseheving, informasjon og bransjeutvikling.

Styret i SFS består av representanter fra Næringslivets hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, ATIL og Transportforbrukernes Fellesorganisasjon, samt fra medarbeiderne i SFS og ATIL.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.