NETTARKIV

Samler medisin og teknikk

2. okt. 2001 - 10:00

Dersom Stortinget bevilger de nødvendige millionene, vil Nasjonalt medisinsk museum legges til Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo.

Stortinget har allerede fattet en prinsippbeslutning om at det medisinske museet skal legges til Teknisk Museum, men pengetildelingen venter foreløpig på budsjettbehandlingen i Stortinget. Tilbudet fra Teknisk Museum er gjort absolutt betinget av at Stortinget bevilger de midlene forslaget krever.

Tok kontakt

Det var Sosial- og helsedepartementet som tidligere i år ba Teknisk Museum om å legge medisinsk museum til Kjelsås. En beregning for et separat Nasjonalt medisinsk museum i det gamle Rikshospitalets lokaler, viser at det trengs investeringer på 180 millioner kroner i tillegg til driftsutgifter på 20 millioner pr. år.

Teknisk Museums styre har beregnet at en integrasjon krever 33 millioner kroner i investeringer med et årlig driftsbudsjett på mellom seks og sju millioner kroner årlig.

Administrasjonssjef Anne Riddervold gjør det helt klart at dette bare er aktuelt dersom Stortinget går inn for forslaget uavkortet og at en integrasjon ikke medfører lavere driftsbudsjett for museets ordinære drift.

Kvinneprofil

– Vi har ikke fått noen signaler om hvordan saken står. Vi må bare vente og se. Det medisinske museet passer godt inn i vår profil og vi vil oppnå store fordeler med samdrift. Samfunnsøkonomisk vil det helt klart være en fordel å legge museet til oss, mener Riddervold.

Hun er også opptatt av at museet får en bedre kvinneprofil ved å få medisinsk teknikk i museets portefølje.

– Vi har god infrastruktur som museum og vi kan tilby en stor faggruppe med dyktige konservatorer. I tillegg har vi god oppbevaring og behandling av gjenstander samt gode system for registrering.

400 års jubileum

Målet er å få Norsk medisinsk museum åpnet til jubileet i 2003. Da er det 400 år siden den første offentlige lege ble ansatt i Norge. For å få dette til, er vi avhengige av å begynne arbeidet i 2002. Da sier det seg selv at vi er avhengige av at pengene bevilges på årets statsbudsjett, understreker administrasjonssjefen.

Størst på unge

I dag har Teknisk Museum mellom 140.000 – 160.000 besøkende årlig. 90.000 av disse er barn og unge på besøk alene eller i skolesammenheng.

– Også bredden vår blir større med det nye museet inkludert. Vi har god plass til både medisinsk teknikk og det nye Vitensenteret. Totalt har Teknisk Museum 20.000 kvadratmeter til disposisjon, understreker Riddervold

Stor utvidelse

I august i år fusjonerte Teknoteket og Teknisk Museum. Det nye Vitensenteret skal realiseres på 2000 kvadratmeter som er en dobling av dagens areal for Teknoteket. Rammen for investeringene er 20 millioner kroner og prosjektet skal gjennomføres i to trinn.

Planene for det nye Vitensenteret skal være ferdig til 1. november. Gjennomføringen avhenger av at museet finner sponsorer for de første fem millioner kronene for å komme i gang. Pengene håper museet å hente inn blant næringsliv og forskning.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.