Samler informasjon

Navigator er basert på en moderne internetteknologi, og gir et sømløst grensesnitt til all data og dokumentasjon for et prosjekt eller en fabrikk.

Med hjelp av et såkalt ”tag tree interface” kan brukeren raskt se gjennom utstyrets oppbygging og lokalisere viktige data, ifølge leverandøren. Ved å velge utstyr kan du se alle forbindelser knyttet til utstyret, slik som instrumenter og rør. Derfra kan du bla ned i detaljer.

Til hver avmerket komponent vil design, funksjonsparametre, prosess- og identifikasjonstegninger (P&ID) og alle tilhørende dokumenter bli vist automatisk.

Et "Add-ins" grensesnitt (API) til Navigator gjør at data fra andre leverandører, slik som vedlikeholdsdata, lagerinformasjon, leverandørinformasjon og driftsparametre, kan vises i Navigators grafiske presentasjon.

– Prosessanlegg inneholder ofte store “øyer” av informasjon som lever sitt eget liv, ofte med samme informasjon, sier Dr. Jeffrey Hollings, President og CEO ved Rebis.

– Brukerne er tvunget til å søke gjennom mangfoldige, ikke-intuitive anvendelser og grensesnitt for å motta viktig informasjon om utstyr og vedlikeholdsdata, ofte uten å finne det de trenger. Med AutoPLANT Navigator kan brukerne enkelt finne frem til de riktige data lagret i de forskjellige systemer ved hjelp av et enkelt og brukervennlig grensesnitt. Navigator er videre forsterket ved mulighet til å dra fordel av all komponentinformasjon direkte fra Rebis sin P&ID applikasjon, noe som fjerner all unødig bruk av tid til å finne informasjonen en er på jakt etter, hevder Hollings.

Alle forandringer i Rebis P&ID vil automatisk vises i Navigator. Et konverteringsprogram for å konvertere standard, "ikke-intelligente" P&ID-tegninger til ”intelligent” Rebis-format er tilgjengelig. Navigator inneholder et filbasert system for revisjonskontroll og tilgangskontroll, både for enkeltbrukere og brukergrupper.

All dokumentrevisjon er lagret i Navigators arkiv. Det sikrer at den nyeste revisjonen alltid er tilgjengelig for on-line visning. "Add-ins" programmeringsgrensesnitt (API) støtter integrering med tredje type forvaltningsløsninger for dokumenter, inkludert Documentum, Cyco og SmartTeam.

Eksterne datakilder som har standard adgangsmetoder, som SQL og ODBC, kan integreres i Navigator for visning eller redigering. Ved bruk av Microsoft Visual Basic programmeringsspråk, kan “add-ins” hurtig lages slik at en får innsyn inn i andre datasett, slik som vedlikeholdsdata, materialdata, vedlikeholdsinstrukser, og andre relaterte dokumenter.

– Navigator kan håndtere alle data for hele livsløpet for en fabrikk, sier Sam Migliore, produktansvarlig for AutoPLANT Navigator . – All dokumentasjon og data utviklet gjennom designprosessen er importert til Navigator når prosjektet ferdigstilles. Designdokumenter inkludert datablad og koblingsskjema for intrumenter og rørtegninger er tilgjengelige, slik at driftspersonell alltid finner det de er på jakt etter. Dokumentasjon for utvikling og vedlikehold kan eksporteres til underleverandører. Når jobben er gjort kan underleverandøren sende dokumentasjonen tilbake til kunden .

Les mer om: