MILJØ

Samboere for miljø

MARKERING:Utdannings- og forskningsminister, Kristin Clemet markerte etableringen av den nye miljøforskningsenteret i Oslo.
MARKERING:Utdannings- og forskningsminister, Kristin Clemet markerte etableringen av den nye miljøforskningsenteret i Oslo.
Odd R. Valmot
22. des. 2004 - 10:23

I løpet av januar starter byggearbeidene på det som skal bli 13 600 nye kvadratmetre med forskningspark og huse det som skal hete Forskningssenter for miljø og samfunn.

En navnekonkurranse har bestemt at senteret skal hete CIENS som er en forkortelse av det engelske navnet og som uttales på samme måte som science.

Norsk institutt for vannforskning - NIVA, Transportøkonomisk institutt - TØI og Norsk institutt for by- og regionsplanlegging - NIBR flytter i sin helhet inn i det nye bygget.

Met.no, som er forskningsavdelingen til Meteorologisk Institutt, deler av Norsk institutt for luftforskning - NILU, Norsk institutt for naturforskning - NINAs aktiviteter i Oslo og miljøaktiviteter ved Universitetet i Oslo skal også skal inn i det nye senteret. Til sammen vil over 500 ansatte få sin arbeidsplass her.

– Dette senteret vekker udelt begeistring i departementet, sa statsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet, Kristin Clemet. Vi har alt for mange miljøer som er spredt rundt geografisk. En slik samlokalisering vil gjøre at vi står sterkere både nasjonalt og internasjonalt. Hun roste også samarbeidsgruppen for at de har fått med både grunnforskning og anvendt forskning.

Les mer om: