SAMFUNN

Samarbeidsforum skal rekruttere realister

Nok en næringslivskonstellasjon formaliserer samarbeidet med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), for å styrke rekrutteringen til egen bransje.

Femten bedrifter etablerer sammen med NTNU, Fakultet for kjemi og biologi et samarbeidsforum for å øke søkningen til høyere utdanning innen naturvitenskap og teknologi generelt, og til Fakultet for kjemi og biologi spesielt.

Hovedaktiviteten vil være gjennomføring av prosjekter og aktiviteter i samarbeid med medlemsbedriftene og fakultetet.

Samarbeidsforumet vil også virke som et forum for informasjon og dialog, for å bidra til økt forståelse i samfunnet for industriens og fakultetets oppgaver, utfordringer og betydning.

Samarbeidforumet skal ledes av et styre på ni personer, hvorav to er studenter. Industriens representanter kommer fra Amersham Health, Kværner Oil & Gas, Norsk Hydro, Statoil og Prosessindustriens landsforening.

Les mer om: