UTSLIPP: Eksempel på bruk av GIS-løsninger ved et simulert gassutslipp.

Samarbeider om sikkerhet

  • datatele

Proactima og Norkart skal utvikle løsninger i grenseland mellom risikokartleggingsverktøy (WEBRISK) og teknologiløsninger for geografiske informasjonssystemer.

Proactima driver konsulent- og rådgivningstjenester innen fagområdene helse, miljø og sikkerhet samt risikostyring og samfunnssikkerhet. Selskapet har kontorer i Stavanger og Oslo, og har 20 ansatte.

Analyse

Selskapet utfører for tiden en omfattende sikkerhetsanalyse for Stavangerregionen i samarbeid med International Research Institute of Stavanger(IRIS).

Integrering

Samarbeidsavtalen åpner helt nye muligheter for å integrere WEBRISK med Norkarts systemer for bruk innen alle områder av sikkerhet og beredskap i samfunnet.

I første omgang gjelder det Norkarts WebAtlas hvor Proactima får tilgang til kart for hele landet.