KRAFT

Samarbeider om offshore energi

SAMARBEID: Både Chantal Jouanno og Robin Martin Kåss understreker behover for nært samarbeid om utvikling av fornybar energi fra havet.
SAMARBEID: Både Chantal Jouanno og Robin Martin Kåss understreker behover for nært samarbeid om utvikling av fornybar energi fra havet. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
14. juni 2010 - 10:49

Norge og Frankrike har lenge hatt et nært samarbeid med å utvikle fornybar energi. Både norske og franske myndigheter mener at dette samarbeidet må styrkes.

– Det er vanskelig for alle landene i Europa å bli verdensledende på offshore energi. Vi vet at flere land har satt seg denne målsettingen, det gjør Storbritannia, Portugal, Frankrike og Norge. Hver enkelt av disse landene er for små til å bli verdensledende. Vi må vente at Kina og USA vil ta ledelsen. Derfor er det svært viktig at vi i Europa koordinerer dette arbeid og samarbeider for å finne de beste løsningene, sier statssekretær i det franske energidepartementet Chantal Jouanno.

Over 100 år

Statskretær Robin Martin Kåss i Olje- og energidepartementet sier til Teknisk Ukeblad at Norge og Frankrike har hatt et nært samarbeid i svært lang tid innen fornybar energi.

– Vannkraftutbyggingen og industrialiseringen av Norge en i Norge i begynnelsen av det forrige århundre ble gjennomført med norsk-fransk samarbeid. Allerede nå ser vi at vi har et nært samarbeid offshore ved at Technip er med på å konstruere og bygge Hywind, og vi har et nært samarbeid mellom Statoil, Total og GdF Suez på blant annet Snøhvit, sier Kåss.

Back-up

Kåss understreker at det norske systemet vil være en reserve og sikkerhetskilde for det Europeiske kraftnettet.

– Det er viktig å få/og får gode elektrisitetsnett for å få på plass fornybar energi. Vi har ingen ambisjoner om å etablere så mange kabler til Frankrike at Norge blir helt integrert med Europa og får europeiske kraftpriser. Men Norge kan hjelpe til å magasinere kraften fra vind om natten og selge den tilbake til Europa om dagen ved å bruke våre vannmagasiner. Foreløpig går samarbeidet med Frankrike for det meste ut på ren teknologiutvikling. Vi skal se på Hywind, vi har besøkt Melkøya og vi skal se på osmosekraftverket på Hurum, sier han.

Økt fornybar produksjon

Jouanno understreker at Frankrike har bundet seg til EUs klimamålsettinger. Det innebærer at alle medlemslandene må øke bruken av fornybar energi med 10 prosent i løpet av ti år. Huns sier at det er mulig å velge mellom mange forskjellige teknologier deriblant energi fra havet.

– Vinden til havs er sterkere enn over land, sammen med bølger, havstrøm, tidevann, temperatur, og salinitet utgjør dette et stort potensial for å hente ut energi. Etter Storbritannia har Frankrike den neste største potensial for å hente ut energi fra havet i Europa, sier Jouanno.

Les mer om: