NYHETER_BYGG

Samarbeider om kartportal

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
4. juli 2002 - 10:02

Portalen inneholder Statens kartverks N250- og N50-kartdata og alt kommunene har av detaljerte kartdata, plandata og ortofoto.