SAMFUNN

Samarbeider om forskning og utdanning

Nå formaliseres samarbeidet gjennom en avtale om forskning og utdanning. Målet er å styrke og videreutvikle det faglige samarbeidet med NTNU,

først og fremst med fakultetene fysikk, informatikk og matematikk; elektroteknikk og telekommunikasjon samt det medisinske fakultet.

Som et av bidragene vil GE-Vingmed Ultrasound AS finansiere en professor II-stilling over en periode på fem år. De økonomiske bidragene til medisinsk-teknologisk forskning vil i årene som kommer ligge på 1 –2 millioner kroner pr. år.

Professor II-stillingen er tilbudt Kjell Arne Ingebrigtsen, som tidligere arbeidet i Sintef/NTH miljøet og deltok i etableringen av Vingmed. Han har senere hatt ledende stillinger i Vingmed og hos firmaets internasjonale partnere. Ingebrigtsen har fått flere utmerkelser for sin aktivitet innen fagfeltet, bl.a. Den europeiske innovasjonsprisen 1995. (rs)

Les mer om: