KLIMA

Saltskader langs norske veier

Joachim Seehusen
21. des. 2006 - 10:07

En undersøkelse av 59 innsjøer langs veier som blir saltet om vinteren gir de alarmerende resultatene. 18 av innsjøene hadde påviste miljøskader. Det betyr at nesten en tredjedel av de 1200 innsjøene som ligger nærmere enn 200 meter fra en vei som saltes, kan være skadet

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har gjennomført undersøkelsen for Vegdirektoratet. Det er tatt vannprøver fra overflate og ned til bunnen av innsjøene. Prøvene er så blitt undersøkt for konduktivitet, oksygeninnhold og de fleste trafikkrelaterte metaller og PAH. I tillegg er det tatt sedimentprøver.

Vann med salt er tyngre enn ferskvann og samler seg på bunnen. Det fører til redusert sirkulasjon i innsjøene, og dermed mindre oksygeninnhold i vannet, forklarer trafikkdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen. I verste fall kan dette føre til at både fisk og planer dør.Dødt vann

I 18 av disse 59 innsjøene er det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen.

– Metallkonsentrasjonene er relativt lave, men vi er bekymret for konsentrasjonene av kobber og nikkel. Disse metallene har først og fremst sammenheng med selve trafikken, sier Solvi.Sirup av mais

Solvi sier Vegvesenet arbeider på flere fronter med å forbedre og optimalisere saltmetodene. I prosjektet «salt smart» blir både andre konsentrasjoner, andre spredningsmetoder og også magnesiumklorid utprøvd. Magnesiumklorid gjør det mulig å benytte langt lavere konsentrasjoner av salt samtidig som blandingen smelter isen ved lavere temperaturer enn det tradisjonelle kalsiumkloridet.

– Miljøskader av veisalt tar vi på alvor. Vi skuer også til hva trafikkmyndighetene i andre land gjør, dette er ikke bare et norsk problem, sier Solvi.

Flere steder, blant annet i Oslo, bruker Vegvesenet nå en blanding av magnesiumklorid og sirup laget av mais. Dette skal føre til lavere saltforbruk og likevel gi bedre effekt.Flere rustskader

Både ved at saltingen holder seg lenger på veien og at magnesiumklorid gjør at veisaltet virker ved lavere temperaturer enn det tradisjonelle calsiumkloridet. Problemet er rustskader.

Maisblandingen er hentet fra Canada. Magnesiumklorid kan gi større korrosjonsskader, både på bilenes elektriske anlegg og på betongkonstruksjoner langs veibanen, hevder kritiske røster. Foreløpig finnes det lite dokumentasjon.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.