ARBEIDSLIV

Salmonella i filmbokser

Det ble en viss uro blant tilhørerne da Morten Blomhøifra Center for forskning i matematiklæring ved Roskilde Universitet i Danmark trakk frem en eggekartong full av filmbokser.

Lektorene og adjunktene i Trondheim var kommet til seminaret i regi av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) for å høre om matematikkundervisning, ikke for å leke.

Virkelighetsnær matematikk

- Matematikkens didaktikk handler om virkelighetsnær undervisning som angår elevene, forklarer Blomhøi.

Filmboksene ble tatt i bruk kort tid etter at Danmark hadde hatt et utbrudd av salmonella i egg. - Det handler om å skape en ramme rundt undervisningen som elevene kan kjenne seg igjen i. De vet at situasjonen er kunstig. Det gjør ikke noe, fordi situasjonen er kjent og relevant.

De 500 filmboksene som representerer egg, ble tatt i bruk for å undervise danske ungdomsskoleelever i sannsynlighetsregning. Hver av boksene var utstyrt med en terning, en gul for friske egg og en blå for salmonellainfiserte egg. Dermed var det klart for å beregne sannsynligheten for at et egg er infisert med salmonella og finne frem til hvor mange egg som må sjekkes for å få tilstrekkelig troverdige anslag.

Blomhøi er opptatt av at matematikken er et verktøy, ikke et mål i seg selv. - Matteundervisningen har en tendens til å ta utgangspunkt i selve ligningene og fokusere dem. Men en matematisk modell er relasjonene mellom matematikk og virkeligheten

Liv og debatt

Elevene, som skulle bruke blant annet differensialligninger til å løse salmonellaoppgaven, var kritiske og til dels uvillige i starten. Men filmboks-eggene ga undervisningen nytt liv. Blomhøi forteller om sterke debatter knyttet til sikkerhet, etiske spørsmål ved hvor mange egg som burde testes i en reell situasjon. - Det er alltid noe utenfor matematikken som er utgangspunktet for en matematisk modell, for eksempel et bakterieutbrudd.

Blomhøi anbefaler også å benytte IT-verktøy i undervisningen. Når det gjelder salmonellaberegningene, faller valget på regneark. - Ved å benytte Excel kan elevene få frem kurver, grafer og diagrammer som viser resultatene. Det synliggjør resultatene og klargjør forskjellene i måtene elevene har løst oppgavene på, enten de er korrekte eller feilaktige.

Variert entusiasme

Selv om resultatene med denne undervisningsformen ifølge Blomhøi er gode, er den ikke særlig utbredt. Ikke mer enn 10-20 prosent av lærerne i ungdomsskolen arbeider på denne måten. Reaksjonene var også meget forskjellige blant de trønderske mattelærerne som var til stede på NTVA-seminaret. De strakk seg fra stor interesse og vilje til å prøve til noe i renting av total avvisning: Det er matematikken i seg selv som er interessant og det er matematikken som skal læres. Da diller man ikke med egg!

Søkeord: "Blomhøi"