Saksøker staten etter vindkraft-nei

Vindkraft-gründere krever erstatning.

Saksøker staten etter vindkraft-nei
Vindturbinen «Margrethe Kitti», som sto på testfeltet Sandhaugen i Troms, begynte å brenne i 2010. Bilde: Norsk Miljøkraft AS

I januar stoppet Olje- og energidepartementet planene for Sandhaugen vindkraftverk på Kvaløya i Tromsø. De forlenget ikke fristen for å bygge kraftverket, etter at NVEs vedtak ble klaget inn.