NETTARKIV

Så sant - så sant

Dette er riktig. Det er derfor betenkelig at våre egne sivilingeniører kaller seg M.Sc. Er det så at den norske sivilingeniørtittel ikke er av en kvalitet som gjør at den står på egne ben?

Jeg har tidligere påvist at sivilingeniøren ikke har utdannelse på høyde med en engelsk B.Sc. Sivilingeniørenes ønske om å kalle seg noe mer får man bare bruke som en indikasjon på stor grad av egosentrisitet.

Interessen fra utlandet i sivilingeniørtittelen synes å være manglende. Ønsket hos oss om å kopiere England er betraktelig større. Dette ser vi ved at det er mange som gir utdannelse i Norge og utdeler engelske titler, mens det ikke er noen i England som utdeler tittelen sivilingeniør.

Det som er betenkelig er at norsk lov hegner om denne sivilingeniørtittelen. Engelskmennene har vokst fra lovbeskyttet skoleadel. Er det ikke på tide at vi i Norge også vokser opp?

Ved at vi lovbeskytter sivilingeniørtittelen, gir vi våre norske skoler et konkurransefortrinn fremfor andre som tilbyr utdannelse. Lovbeskyttelse gir NTNU-NTH en særbehandling grunnet lovmakernes manglende evne til å akseptere frihet til å velge.

Er det slik at NTNU ikke klarer å konkurrere på like vilkår? Må de vernes med lov? Og i tillegg til å være vernet med lov får de hele kua også – det holder ikke bare med klaven. Når departementet oppretter en nemd for å "godkjenne " utenlandsk utdannelse, så gir de NTNU fortrinn med to medlemmer i den lille nemnda. Den ene er i tillegg leder for den. Tidligere har slike nemder blitt ledet av folk med dommerkompetanse, men i sin iver etter å hegne om NTNU ser departementet glatt bort fra dette. Her har man satt bukken til å passe havresekken! Man må ha nemder uten økonomiske og partiske interesser i kvalitetsgodkjennelse av utdannelsesvaren – hvis man i det hele tatt skal ha slike overlevninger fra fortiden!!

Utover det å hegne om det norske, oppnår man også ved lovbeskyttelsen at man holder utlendinger adskilt fra den attraktive delen av yrkeslivet i Norge. Er årsaken til lovbeskyttelsen at man vil ha en norsk form for apartheid?

Vi er stolte av at vi har en lånekasse for utdanning i Norge, men lovbeskyttelsen av sivilingeniørtittelen begrenser friheten for kunnskapshungrige til utdannelse. Hvis man er interessert i teknikk og samtidig vil utvide sin horisont utover det midtnorske, har man begrensede muligheter. Man må først få aksept fra NTNU for at utdannelsen er i henhold til deres interesser, før Mor Norge gir støtte til utdannelsen. Er dette vårt land verdig? Vi er da et fritt land hvor man har innbyggere som kan tenke for seg selv og derved velge å utdanne seg til det de er interessert i og som de mener de kan leve med i fremtiden.

Jeg er så enig med Randulf Johan Hansen at myndighetene må endre innstilling - fjern lovbeskyttelsen av sivilingeniørtittelen.

Øivind Moen

Les mer om: