NETTARKIV

Så hatten passer

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har satt ned en teknisk kommisjon – CEN/TC 248 - tekstiler og tekstilprodukter. Den skal finne frem til en felles europeisk størrelsestabell, ifølge Norges Standardiseringsforbund.

Den nye standarden blir tilgjengelig i løpet av sommeren. For å kartlegge hvor høye og brede vi europeere egentlig er, er det samlet inn et omfattende materiale. Standarden skal dekke hele Europa og heter NS-EN 13402-1. Piktogrammer vil opplyse kunden om hvilken del av kroppen størrelsen angir.

Halvparten av returnerte klesplagg solgt på postordre, skyldes problemer med størrelsen. Det er rimelig å anta at det samme gjelder for handel over internett. (lh)

Les mer om: