ARBEIDSLIV

Ryddepiken

ETTER AT DET fjerde barnet hadde meldt sin ankomst og 15 år var unnagjort i offshorebransjen, gjorde Siri Hatlen et veivalg:

Etter ett års permisjon hadde hun valget mellom å fortsette i en hektisk oljejobb i Statoil med pendling og alt det medfører, eller å starte for seg selv og bli bofast sammen med resten av familien i Bærum.

- Jeg hadde også et grunnleggende ønske om å prøve noe annet. Se om min kompetanse kunne passe inn og overføres til andre bransjer. Mitt første oppdrag som selvstendig konsulent, var da også innen kultursektoren som rådgiver for styret i Museet for samtidskunst.

Det tok ikke lang tid før Hatlen ble engasjert til å rydde opp ved Henie-Onstads kunstsenter i Bærum. Der var hun daglig leder i syv travle måneder.

- Jeg valgte ikke kultursektoren spesielt, men da sjansen bød seg, grep jeg den fort, sier Hatlen. Og hun har fortsatt innen kultursektoren .

Da Universitetsforlaget kom i en økonomisk anstrengt situasjon, følte Siri Hatlen seg igjen kallet til oppgaven.

- De trengte min kompetanse. Jeg kunne lite om kultur og forlagsvirksomhet, men mye om ledelse og styring av prosesser og prosjekter. Jeg oppdaget at min erfaring fra store prosjekter hadde stor overføringsverdi.

Siri Hatlen har gått inn i mang en kriselrammet bedrift og organisasjon, der ledelsen har stukket av med halen mellom bena. I slike situasjoner har Hatlen vært opptatt av å samle organisasjonen til videre målrettet innsats.

Det er kanskje der hun har sin styrke med sin milde framtoning og sitt klare hode.

- En organisasjon i krise venter på tydelig ledelse, at noen tar ansvar og angir retning. Jobben omfatter også å etablere nye strukturer samt å samle kreftene internt til å jobbe mot samme mål.

- Da jeg overtok som leder i Universitetsforlaget AS etter mye mediestyr og krisestemning internt, opplevde jeg at organisasjonen var glad for at noen tok ansvar. I slike situasjoner er det ofte ganske lett å få samlet organisasjonen til felles innsats. Jeg som kommer utenfra er da helt avhengig av de ansatte.

Siri Hatlen ble i forlaget i to år. Enden på visa var at Universitetsforlaget ble oppdelt og overtatt av Aschehoug og Gyldendal.

SIDEN HAR HUN blitt profesjonell i styrearbeid. Fra 2001 har Siri Hatlen vært styreleder i Helse Øst RHF med ansvar for alle sykehus i Østlandsområdet. I en oppbyggingsfase etter at sykehusreformen ble vedtatt, var hun styreleder på heltid. Nå tar dette vervet mindre tid, og hun har styreverv i en rekke store og små foretak.

Blant annet er hun styreleder i Statens lånekasse, styremedlem i Kongsberggruppens styre, Smedvig ASA, Helsebygg Midt-Norge, Det norske Teatret og Bremuseet i Fjærland. Tidligere har hun hatt styreverv hos blant andre OSL A/S, Interconsult ASA og Blom ASA.

Hatlen mener det er en stor fordel å ha hatt topplederansvar i en virksomhet for bedre å forstå hvordan et styre oppfattes fra den andre siden.

Det hele begynte under kjemistudiene på NTH med styrelederverv i Tapir, formannskap i Trondheim Konservative Studentforening og medlem av styret i Studentersamfundet. Det var også der hun traff sin mann Birger Magnus som hun senere reiste med til Insead i Frankrike, der først han og syv år senere hun, gjennomførte MBA-programmet.

I tillegg til å ha ansvar for fire barn på18, 16, 14 og 10 år samt en fuglehund, holder hun seg i form med håndball, ski, løping og klatring. Ikke rart damen på 47 år holder seg både slank og rank.

Hun synes det er vanskeligere å få tiden til å strekke til nå når barna er blitt større med lekser og fotballkamper og kjøring hit og dit, enn da barna var små og kunne passes av en praktikant. Besteforeldre har vært til uvurderlig hjelp hele tiden.DA HATLEN STARTET som styreleder i Helse Øst i 2001, fantes det ingen etablert organisasjon. I startfasen gikk hun derfor inn som styreleder på full tid. Når organisasjonen nå er på plass, fungerer hun mer som ordinær styreleder.

Hatlen har fått nyttig erfaring gjennom jobbing med store prosjekter. Det trengs når Helse Øst nå står foran et utbyggingsprosjekt på rundt 10 milliarder kroner. Nye A-hus blir Norges største sykehusutbygging i Norge etter St. Olavs Hospital i Trondheim. Bjørn Sund er engasjert som utbyggingsleder. Han ledet også utbyggingen av Gardermoen Lufthavn i sin tid med nettopp Hatlen i styret. - Han har vist evne til god gjennomføring av store prosjekter tidligere. I tillegg har vi utnevnt et eget prosjektstyre.

Når hun skal karakterisere seg selv, bruker Siri Hatlen ord som strukturert, god til å planlegge og prioritere. Hun har mange styreverv, men synes ikke at det er for mange. - Mye av kritikken mot dem som innehar mange viktige verv samtidig, er at de i tillegg ofte har lederjobber i store virksomheter.

Min arbeidssituasjon er slik at jeg kan bruke den tid som kreves i forhold til det enkelte styre. Jeg trives med styrearbeid og har etter hvert en del erfaring.

I ethvert styre er det viktig at medlemmene har bred og variert bakgrunn, synes Hatlen, men hun er prinsipielt i mot kvotering av kvinner både til norske styrer og til spesielle studier som har få jenter.

- Det er nok av flinke kvinner å velge mellom. Det handler om holdninger og bevisstgjøring. Jeg har selv brukt mye tid gjennom mine nettverk for å finne frem til mange dyktige kvinner til foretaksstyrene vi har i Helse Øst. Ved opptelling viste det seg at 40 prosent av styremedlemmene var kvinner, uten at dette var satt som kriterium.

Dette handler like mye om oppfinnsomhet hos den som leter, og der bør valgkomiteene skjerpe seg. Ved kvotering tror Hatlen at det blir de samme damene som går igjen. Og da er vi jo like langt. Hun tror heller ikke det vil løse alle problemer bare kvinner får plass i norske styrerom.

- Men det er viktig at kvinner som alt sitter i posisjon, bidrar aktivt til å finne og synliggjøre yngre, flinke damer.

Det er også viktig å velge riktig sjef: - God ledelse lærte jeg fordi jeg var så heldig med mine første sjefer. Jeg har hatt flaks og er takknemlig for det. Gode rollemodeller og støttespillere tidlig i karrieren har bidratt mye til min personlige utvikling.

"Å velge å få fire barn innebærer også et valg med tanke på karriere og livsstil. Min tilværelse i dag er minst like utfordrende og spennende som tidligere.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.