IKT

Ruteress mot flaskehalser

Montreal: Du kan sitte og irritere deg over filer som tar urimelig lang tid å laste ned fra internett, eller at hjemmesiden du prøver å logge deg inn på, så vidt utvikler seg på skjermen din. Tellerskrittene løper avgårde.

Svært ofte skyldes dette at din internettleverandør ikke har tilstrekkelig kapasitet i det tilknytningspunktet du har til nettet.

- Hittil har kapasitetsbehovet fordoblet seg hver 3,5 måned. Internettleverandørene har ikke klart å installere nok utstyr til kontinuerlig å kunne tilfredsstille den økte etterspørselen. Ved bredbånd til alle, vil alle dagens kapasitetsgrenser sprenges, mener Remi Makhoul i Hyperchip.

Han legger særlig vekt på de kapasitetsproblemene som kommer som følge av utstrakt bruk av IP-telefoni, det vil si telefonsamtaler via internettet i stedet for det tradisjonelle telenettet. Selskapet med 200 ansatte holder til i et nedlagt kloster i sentrum av Montreal.

Ikke skalérbart

- Dagens manglende skalérbarhet på ruterne, de enhetene som fordeler trafikken, er problemet. Dagens systemer er svært komplekse og har store begrensinger når det gjelder hastighet. Morgendagens IP-nettverk er helt optisk og har minimum 10 Gbit overføringshastighet i alle hovedforbindelsene. Da trengs helt andre tekniske løsninger for å dekke etterspørselen av overføringskapasitet.

Dette er problemstillingen Remi Makhoul og hans kolleger i Hyperchip har tatt fatt i. De har kombinert kunnskapene fra telekommunikasjons- og dataverdenen og utviklet en helt ny skalérbar ruter.

Den har optiske inn- og utganger, mens selve signalbehandlinger er elektronisk. - Desverre finnes ikke gode optiske kretser ennå. Når de kommer, vil hastighetsproblemene reduseres til et minimum, sier Makhoul.

Parallellbehandling

Den nye ruteren behandler signalene etter samme prinsipp som superdatamaskiner som behandler alle komplekse problemer i parallell. Ved å parallellbehandle signalene er det lettere å oppnå skalérbarhet på ruteren og nettverket blir langt lettere å administrere, samtidig som hastigheten øker.

Den nye ruteren PBR-1280 testes nå og kommer på markedet i august. Systemet har allerede vekket betydelig oppsikt i USA og Canada. Hyperchip har utviklet både elektronikkretsene og programvaren som er innebygd i ruteren. En ruter kan håndtere opp til 65.000 inn- og utganger.

- Vi vil behandle nettverk som går fra gigabits til petabits med et helt skalérbart system. Med PBR1280 er vi et godt stykke på vei, avslutter Makhoul.

Les mer om: