FORUM

Rushtidsavgift

SAMFERDSEL: Jeg leser med sjokk og vantro at Teknas Sentralstyre går inn for rushtidsavgift, og jeg vurderer derfor sterkt å melde meg ut av Tekna.

Denne artikkelen er ikke ment å handle om meg selv, men jeg tar utgangspunkt i min situasjon. Det er svært mange i Oslo-området som bor på den ene siden av byen og jobber på den andre. Som et eksempel kan jeg nevne at 20 prosent av dem som jobber i Telenor på Fornebu bor på østsiden eller sørøstsiden av Oslo.

Jeg er positivt innstilt til kollektivtrafikk forutsatt at man ikke bruker vesentlig lengre tid enn med bil. Jeg bor på Vinterbro og jobber på Fornebu. Reise med kollektivtrafikk tar i gjennomsnitt 2 timer og 40 minutter tur-retur HVER DAG (dør-til-dør). Med bil bruker jeg ca. halvparten så lang tid forutsatt at jeg jobber fra 7 til 15.

Konklusjonen min og til tusenvis av andre er at en rushtidsavgift vil være en alvorlig inngripen i vår livskvalitet. Vi vil få mindre tid sammen med barn og ektefelle. Vi blir frarøvet over 1 time av våre liv hver eneste dag. Hvor mange av dere som leser dette er villig til å ofre fem timer i uka for å minske utslippene på landsbasis med under en prosent?

Veitrafikk er skyld i ca. 20 prosent av CO 2-utslippene i Norge. Privat bilbruk står for ca. halvparten av dette, 10 prosent av totalen. For min egen del står kjøring til/fra jobb for bare ca 30 prosent av bilkjøringen. Hvis dette er et gjennomsnitt for alle, vil rushtidstrafikken stå for bare ca 3 prosent av alle CO 2-utslipp i Osloområdet. En rushtidsavgift vil bare ramme den trafikken som går inn og ut av bomringen i Oslo. Min konklusjon er at en rushtidsavgift vil være mer eller mindre neglisjerbar for det totale utslippet av CO 2 i Norge. Det totale utslippet vil reduseres med langt under 1 prosent som følge av en rushtidsavgift, og for dette skal mange av oss betale dyrt i form av vesentlig mindre fritid.

Vidar Amundgård

Les mer om: