ARKIVNYHETER

Røyking gir krybbedød

På forskervis heter det: "Det er en mulig forbindelse mellom mors røyking og krybbedød."

Forskerne kan ikke si at de resultatene de har kommet frem til hittil er endelige, men at enkelttilfeller av krybbedød kan skyldes at mor røyker.

Gjennom hele åtti og nittitallet har antallet unge kvinner som røker økt sterkt. Det samme har antallet barn som omkommer ved krybbedød.

En mulig årsak er forskjellige kjemiske stoffer som utskilles i hjernen og som styrer blant annet pustefunksjonen hos mennesker. Disse stoffene kalles neurale reseptorer, blant disse finnes acetylcholine som også går under navnet nikotinske reseptorer.

I et forskningsarbeid for å se på deler av disse reseptorene som går under fellesbetegnelsen beta-2 reseptorer, kom forskerne over forskjellige virkninger av disse stoffene.

De påvirker vår læreevne, og de styrer pustefunksjonen under søvn og bevisstløshet. Det skyldes at de reagerer hver gang oksygennivået i blodet blir for lavt og sender signaler til åndedrettsorganene om å øke intensiteten. Uten dette signalet vil ikke åndedrettet komme i gang, slik krybbedøden inntreffer.

Det forskerne ved Karolinksa Institutt, Robert Debré barnesykehus og ved Pasteur-instituttet oppdaget, var at nikotin forhindret at beta-2 reseptorene reagerte ved for lavt oksygennivå i blodet under søvn.

Gjentatte forsøk på mus som ble injisert med små mengder med nikotin, ga det samme resultatet. Åndedrettet stoppet under søvn.

Nok en god grunn til at gravide kvinner bør slutte å røyke.