Røyking gir ADHD

Røyking gir ADHD
Arkivfoto Bilde:

Dette alarmerende resultatet har kommet fram ved en undersøkelse gjort av spesialister ved universitetet i danske Århus.

ADHD er en diagnose på en ubestemt hjerneskade, som blant annet kan gi seg utslag i konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og adferdsproblemer.

Når moren røyker, utsettes fosteret for høye konsentrasjoner av nikotin.

Dette skader reseptorene for signalsubstansen dopamin, som er nødvendig for hjernens utvikling.

De danske forskerne, som har publisert sine funn i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics, har sammenliknet 170 barn med diagnosen ADHD med 3800 jevngamle barn.

Les mer om: