Røyk uten ild

Dampen dannet en tåkelignende propp med redusert sikt. Dette skjer under spesielle klimatiske forhold når tunnelluft møter lavtrykksvind fra utsiden av tunnelen. I en pressemelding heter det at Statens vegvesen vil vurdere tiltak som reduserer siktproblemene.

Allerede i mai skrev tekblad.no at en del trafikanter klaget på dårlig sikt i tunnelen på grunn av dis fra vanndamp. For å fjerne problemet ble det installert siktmålere som skulle styre viftene slik at dampen ble blåst bort.

Les mer om: