ENERGI

Ros og ære

Prisen Energigründer 2001 er tildelt forsker Helge Rosvold ved Sintef for hans langvarige innsats for forbrenningsteknologi siden begynnelsen av 1980-tallet.

– Som forsker ved Sintef har Rosvold i samarbeid med norsk næringsliv utviklet småskala forbrenningsteknologi for miljøvennlig og effektiv energigjenvinning av avfall. Det ferdige konseptet gir høy energiutnyttelse, god økonomi og utslipp langt under kravene i EUs nye forbrenningsdirektiv, understreket administrerende direktør Arne Hyttnes i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) da han overrakte prisen.

Utdelingen fant sted under konferansen Næringsutvikling med ny energiteknologi.

For å utvikle teknologien mot et kommersielt produkt, etablerte Rosvold i 1995 bedriften Aitos AS, som førte til etableringen av Energos AS i 1997. Energos har for tiden tre anlegg i drift i Norge, mens anlegg er under prosjektering eller bygging i Sarpsborg, Stavanger og Minden i Tyskland.

Selskapet har i tillegg inngått strategiske avtaler med flere utenlandske aktører, og venter byggestart for flere anlegg i Tyskland, Sverige, Finland og England neste år. Energos har i dag ca. 80 ansatte.

Helge Rosvold ble i 2000 engasjert som daglig leder i Dtech AS – en bedrift som skal utvikle og kommersialisere teknologi for tørking av frukt og grønnsaker. (lh)

Les mer om: