PRODUKTNYHETER

Rørallianse

Fra før er rørentreprenørene K. Lund AS (Trondheim), Sig. Halvorsen AS (Sandnes) og Jørstad AS (Lillehammer) med i NRA. De to sistnevnte med datterselskaper.

Det er to måneder siden NRA startet.

Formålet er å etablere samarbeid mellom større, regionale norske rørentreprenører for å styrke konkurranseevnen og sikre lokalt eierskap i fremtiden.

Uten store investeringer er det tanken å utnytte stordriftsfordeler ved felles tiltak som markedsføring og innkjøp. Medlemmene skal blant annet utvikle felles IT- og IS-løsninger og benytte felles opplæringssystemer.

Les mer om: