Røntgen for barn

Det nye digitale røntgenlaboratoriumet for barn gir personalet en unik mulighet til å justere røntgenstrålene slik at de er bedre for barna.

Teknologien er så ny at rikshospitalets ansatte vil presentere erfaringene på en verdenskongress i radiografi i slutten av september.