SAMFUNN

Rømmer landet

Av 449 medlemmer i Teknologibedriftenes landsforening (TBL) har 178 produksjon i utlandet. Halvparten av disse har lagt produksjonen ut i løpet av de fem siste årene. Over 40 prosent av bedriftene vil øke uteproduksjonen, mens ytterligere 16 prosent vurderer å flytte produksjon ut.

– Vi tolker regjeringen slik at den ikke er særlig interessert i å opprettholde industri i Norge. Ved å investere sterkt i automatisering kan selv enkel produksjon utføres lønnsomt i Norge. Derfor reagerte vi voldsomt da regjeringen reduserte avskrivningsratene, sa administrerende direktør Kalle Nysterud i TBL da han la fem rapporten Uteproduksjon – redning eller undergang? for pressen.

På spissen

Nysterud innrømmer at tittelen er sterkt spissformulert. – Noen typer uteproduksjon er komplementær og styrker på den måten industrimiljøet i Norge. I fjerne markeder kan også uteproduksjon skape tilgang til nye markeder. Men omfanget av utflyttingen er bekymringsfullt.

Mange oppretter uteproduksjon i direkte konkurranse med egen virksomhet. – Etter vår mening kan dette på lang sikt føre til at kompetanse og kontroll over produktene svekkes i Norge og at utviklingen truer underskogen av norske underleverandører, sier Nysterud.

Eget valg

TBL-undersøkelsen er den første som dokumenterer graden av uteproduksjon. Direktør Knut Sunde i TBL sier at undersøkelsen avliver myten om at utenlandske eiere bidrar til å flytte ut norsk industri. – Kun tre av 168 bedrifter med utenlandske eiere oppgav krav fra eierne som årsak til at produksjon ble flyttet ut.

Nysterud godtar at uteproduksjon for den enkelte bedrift er korrekt avgjørelse, men tror det er et problem for Norge som land å miste industrien. – Vi kan ikke klare oss med bare olje, sa Nysterud. Godt over 80 prosent av bedriftene oppgir kostnader som viktigste årsak til flyttingen.

Les mer om: