Romkongress i Sandefjord

Romkongress i Sandefjord
En ESA Ariane 5-rakett på vei ut i rommet med en fransk satellitt i desember 2004. ESA diskuterer framtida i Sandefjord i mai/juni. Bilde: ESA/CNES/ARIANESPACE-Service Optique CSG

Den europeiske romfartsorgansisasjonen ESA har lagt sitt 17. symposium for forskning med raketter og ballonger til Sandefjord 30. mai til 2. juni 2005.

Kongressen har vært arrangert med jevne mellomrom siden 1973 for å fremme utviklingen innenfor forskningsgrener som benytter sonderaketter, ballonger og bakkebaserte teknikker.

Ifølge Norsk Romsenter vil foredragene på kongressen omhandle aspekter som er relevante for denne forskningen.

Ingeniører, forskere og studenter er invitert til å rapportere forskningsresultater og planer for framtidige prosjekter.

Viktige temaer når det gjelder utdanning av forskere og ingeniører i rom- og atmosfæreforskning, vil også stå sentralt i diskusjonene.

Les mer om: