INDUSTRI

Roboter øker oljerikdommen

SAMMEN FOR LIVET: Økt energietterspørsel tvinger frem nye måter å forlenge levetiden til olje- og gassfelter. Samarbeid på tvers av selskaper skal gi løsningene, mener den glade gjeng her representert ved Arne Ulrik Bindingsbø fra StatoilHydro, John Brantely fra IBM (delvis skjult), Morten Thorkildsen i IBM, Borghild Lunde i ABB og Arnstein Ansnes fra Aker Kværner.
SAMMEN FOR LIVET: Økt energietterspørsel tvinger frem nye måter å forlenge levetiden til olje- og gassfelter. Samarbeid på tvers av selskaper skal gi løsningene, mener den glade gjeng her representert ved Arne Ulrik Bindingsbø fra StatoilHydro, John Brantely fra IBM (delvis skjult), Morten Thorkildsen i IBM, Borghild Lunde i ABB og Arnstein Ansnes fra Aker Kværner. Bilde: Trond Heggelund
Tone Strøm-Gundersen
18. okt. 2007 - 10:00
  • Daglig produksjon ved olje- og gassfeltene skal økes med fem prosent.
  • Kostnadene kuttes med 30 prosent.
  • Antall uønskede hendelser skal ned.

Samarbeid

StatoilHydro har sikret seg svært gode hjelpere i kampen for å gjøre levetiden til olje- og gassfelt lengst mulig.

ABB, Aker Kværner, SKF og IBM forsker seg sammen frem til teknologi som skal løse en rekke utfordringer bransjen står overfor de neste årene.

Når pilotene er ferdigtestet, er dessuten selskapene klare til å sende dem ut i hele verden.

- Vi har fått svært gode resultater av å jobbe på kryss og tvers mellom selskapene, sier prosjektleder Svein Vatland for "TAIL -Integrated operations".

Roboter og dataspill

Under årets Technoport presenterte selskapene for første gang resultatene. Istedenfor mennesker kan roboter inspisere og vedlikeholde på ojeplattformene. Hensikten er å få mennesker bort fra de farlige prosessene. Dataspil i tredimensjonalt format skal brukes til å trene opp medarbeiderne i alle prosessene på plattformene.

Uten en tråd

Trådløs teknologi kommer for fullt i olje- og gassbransjen.

- Nye anlegg blir bygget trådløse nå, som for eksempel Snøhvit. Innen 2015 vil vi at all instrumentering over havbunnen skal være trådløst, sier Dag Sjong i StatoilHydro.

Prosjektledelsen bruker imidlertid store ressurser på å overbevise andre om at trådløs er rett vei å gå.

- Mange er redde og frykter for sikkerheten. Men når vi har holdt et seminar for dem om fordelene med trådløs teknologi, forsvinner som regel frykten, sier han.

Tilstandsovervåkning av kritisk produksjonsutstyr er også et viktig prosjekt for forskerteamene. Målet er gjennomgang og utvikling av systemer som kan forsterke bruk av tilstandsbasert vedlikehold i StatoilHydro.

- Poenget er å kunne inspisere uten å stoppe produksjonen. Eller for eksempel finne ut hvor lenge gassturbinene kan drives før de er så møkkete at de må vaskes. Vi skal lete frem de mest optimale forholdene for ikke å tape penger., sier Morten Løes.

Også tidfesting av utstyrets levetid skal komme i fremtiden.

- Her er det enormt potensiale, sier Nils Magne Søli i ABB.

Disse vant Technoport Awards

Les mer om: