Roboter gjøres klar for norsk sokkel

Den første roboten skal om kort tid prøves ut på Johan Sverdrup-feltet. Equinors plan er at flere roboter skal følge etter offshore.

Roboter gjøres klar for norsk sokkel
EXR-2 fra Nederland kan blant annet posisjonere seg selv tilbake til dokk-in-stasjonen for ladning. Her opereres den av robotingeniørene Anette Uttisrud og Sondre Olsen. Foto: Thomas Førde

Roboten som skal prøves ut på prosessplattformen på Johan Sverdrup-feltet, er den første Equinor tar i bruk om bord på installasjoner offshore. Sammen med to andre roboter er den Sverdup-aktuelle nå inne i et seks uker langt testprogram på Kårstø.