PRODUKTNYHETER

Robot-kontroll

Ut over CAN-protokoll, støtter den også CANopen og Sercos interface til servodrevene.

Integrert soft-PLC i controlleren med Profibus, CANopen eller Interbus-S interface, øker også bruksmulighetene. Windows NT og det underliggende sanntids operativsystem VxWorks, skulle gi sikker bruk. Controlleren har også programvaren ReachOut, som tilbyr fjerndiagnose via nettverk eller modem. (kd)

Les mer om: