Robot-kontroll

Ut over CAN-protokoll, støtter den også CANopen og Sercos interface til servodrevene.

Integrert soft-PLC i controlleren med Profibus, CANopen eller Interbus-S interface, øker også bruksmulighetene. Windows NT og det underliggende sanntids operativsystem VxWorks, skulle gi sikker bruk. Controlleren har også programvaren ReachOut, som tilbyr fjerndiagnose via nettverk eller modem. (kd)