ENERGI

RME om strupt strømflyt til Sverige: Generelt uheldig – og særlig nå

Svenske myndigheter viser til at EØS-avtalen pålegger å gi så stor kapasitet som mulig.

God kapasitet mellom Norge og vårt naboland er særlig viktig i perioder med høye strømpriser og lav fyllingsgrad, slik vi har nå, sier Reguleringsmyndigheten for Energi.
God kapasitet mellom Norge og vårt naboland er særlig viktig i perioder med høye strømpriser og lav fyllingsgrad, slik vi har nå, sier Reguleringsmyndigheten for Energi. Foto: Svenska Kraftnät
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

– Det er generelt uheldig med kapasitetsbegrensninger mellom Norge og Sverige. Disse forbindelsene er viktige for vår forsyningssikkerhet. God kapasitet mellom Norge og vårt naboland er særlig viktig i perioder med høye strømpriser og lav fyllingsgrad, slik vi har nå.

Det skriver Tore Langset, nyansatt direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) til TU. Omtrent i samme stund som ansettelsen ble offentliggjort tirsdag, fikk Langset en ny stor sak i fanget: Statnett annonserte at de struper kraftflyten over til Sverige. Det gjøres som et motsvar til at Sverige siden mars i år har begrenset kapasiteten på linjene over til Østlandet.

RME har sendt et brev til svenske energimyndigheter og bedt om en redegjørelse for dette. I dag møtes toppledelsen i Statnett og den svenske motparten Svenska Kraftnät. 

RME skal vurdere Statnetts begrensninger

EU har en regel om at minst 70 prosent kapasiteten på en utenlandsforbindelse må tilbys markedet. Men denne regelen gjelder ikke inn mot Norge, fordi Norge ikke er en del av ren energimarkedspakken ennå, forklarer Langset.

Like fullt er det krav til ikke-diskriminering og å tilgjengeliggjøre maksimal kapasitet på denne forbindelsen.

Mens svenskene sier de begrense kapasiteten på grunn av forsyningssikkerheten i blant annet Gøteborg og Malmø, ligger det ikke slike bekymringer bak Statnetts vedtak. Deres argument er at det «bør være like forutsetninger på begge sider av grensen».

– Kan Statnett uten videre halvere kapasiteten på disse linjene, uten av det har med driftssikkerhet å gjøre?

– Vi må gjøre en vurdering av begrensningene Statnett gjør før vi kommenterer dem nærmere, sier Langset i RME.

EØS-avtalen pålegger mest mulig flyt

Deres svenske motpart, Energimarknadsinspektionen (Ei), vil ikke uttale seg om tiltak gjort av den norske systemansvarlige. De bekrefter at Norge omfattes ikke av kravet om 70 prosent kapasitet.

Derimot omfattes Norge gjennom EØS-avtalen av en forordning som sier at den tilgjengelige kapasiteten i forbindelsene bør være så stor som mulig, gitt sikker nettdrift.

I år har Svenska kraftnät fått unntak fra EU-reglene for en del av nettet sør for Gøteborg (västkustsnittet). Unntaket er så langt ikke tatt i bruk i retning det området som er knyttet sammen med Øst-Norge (SE3).

Svensk-finsk-dansk konflikt kan havne hos ACER

Svenska kraftnät har også søkt om unntak for neste år, men både den finske og den danske tilsynsmyndigheten har indikert at de vil motsette seg dette, skriver Lars Tedebrand i Ei til TU.

Om Ei likevel skulle gi medhold, kommer saken til å sendes til å måtte avgjøres av ACER, som er byrået for samarbeid mellom energitilsynsmyndighetene i EU.

Tedebrand sier at Svenska kraftnät har fått frist til 2. desember på å gjøre ferdig søknaden med opplysninger om blant annet forutsetninger for omdirigering og mothandel.

Les også