RME om strupt strømflyt til Sverige: Generelt uheldig – og særlig nå

Svenske myndigheter viser til at EØS-avtalen pålegger å gi så stor kapasitet som mulig.

RME om strupt strømflyt til Sverige: Generelt uheldig – og særlig nå
God kapasitet mellom Norge og vårt naboland er særlig viktig i perioder med høye strømpriser og lav fyllingsgrad, slik vi har nå, sier Reguleringsmyndigheten for Energi. Foto: Svenska Kraftnät

– Det er generelt uheldig med kapasitetsbegrensninger mellom Norge og Sverige. Disse forbindelsene er viktige for vår forsyningssikkerhet. God kapasitet mellom Norge og vårt naboland er særlig viktig i perioder med høye strømpriser og lav fyllingsgrad, slik vi har nå.