Rivingen av Y-blokka har startet. Men på Stortinget kjempes det fortsatt for å bevare bygget

Det brenner et blått lys for Y-blokka. Veidekke er godt i gang med rivingsarbeidene til tross for at en mulig stans nå behandles i Stortinget.

Rivingen av Y-blokka har startet. Men på Stortinget kjempes det fortsatt for å bevare bygget
Kunstverkene til Pablo Picassor og Carl Nesjar står sentralt i striden om Y-blokka. Nå forbereder Veidekke å saget ut og frakte bort den berømte gavlveggen. Foto: NTB Scanpix

Siden mars har arbeidene med å rive Y-blokka gått sin gang. Det meste av arbeidene er gjort innvendig, derfor er lite synlig for forbipasserende.