NETTARKIV

Risikokapital og incentiver gir nyskaping

ARNE TONNING

er teknologirådgiver i London

arne.tonning@ntc.no

@brd1:Innovatører som vil etablere nye bedrifter har tøffe tider om dagen over alt. Selv i Storbritannia, hvor tilgangen på venturekapital er klart størst i Europa med 37prosent av total kapital. Tradisjonelle ventureforetak er med noen få hederlige unntak veldig konservative. Hovedtrenden er oppkjøp og utkjøp av eksisterende virksomhet, som kan fås for dumpingpris i forhold til tidligere investeringer. I hovedsak dreier det seg om investeringer med kort tilbakebetalingshorisont. I Storbritannia finnes det likevel tilgang på kapital til nye og gode forretningsideer.

Private investorer

Fundamentert i økonomi og samfunnsstruktur, samt historie og tradisjon, finnes det i Storbritannia mange med privat kapital som ønsker å være investorer i nye etableringer. Disse personene har ofte god innsikt i selve nyskapingsprosessen og forskjellige industrisektorer, hvilket har veldig stor verdi ut over det at de har penger. Denne kombinasjonen kjennetegner typiske britiske "Business Angels".

De private investorene er i stor grad organisert i lokale nettverk, samtidig som det finnes et nasjonalt nettverk av slike investorer. Nettverksmodellen viser seg å være effektiv for å koble investeringsobjekter og investorer (investeringer opp til 1 million pund). Nettverkene har også ringvirkninger i forhold til å støtte opp rundt entreprenørskap generelt og er direkte støttet av nærings- og handelsdepartementet (DTI), samt sponset av aktører som London Stock Exchange og de store bankene i landet.

I tider som dette viser private investorer seg å være de mest langsiktige. De ser også ut til å investere i mer modne objekter etter hvert som ventureforetak beveger seg ut av etableringsaktiviteten. Over 18 måneder til slutten av 2001 ble 44,1 millioner pund investert gjennom formelle investornettverk. Det er estimert at det finnes 20.000-40.000 aktive private investorer totalt.

Skatteincentiv

En effektiv måte for å stimulere private personer til å investere i nyetableringer har vist seg å være ordningen Enterprise Investment Scheme (EIS). Gjennom EIS får investorer skattereduksjon tilsvarende 20 prosent av investeringsbeløpet opptil 150.000 i året pund i året. Videre slipper investorene å skatte for eventuell gevinst på investeringen etter fem år eller får redusert skatt på reinvestering på et tidligere tidspunkt. Eventuelle tap gir likevel grunnlag for skattereduksjon.

Tilsvarende skatteincentiv finnes også for ventureforetak investeringer. Skatteincentivene gjelder for nye aksjer i de fleste små, selvstendige bedrifter som ikke er notert på børs.

Norsk relevans

Eksportrådet i London har i nært samarbeid med Campus Kjeller, støttet av SND, SIVA og Akershus fylke, arrangert "Seed Forum Norway" i London. Bedrifter fra norske forskningsparker har gjennom "Seed Forum Norway" fått muligheten til å presentere seg og møte potensielle investorer. Tilbakemeldingene har vært veldig positiv. Denne aktiviteten viser at det er mulig å komme i inngrep med britiske investormiljøer også for norske aktører.

Videre kan vi nordmenn trekke stor lærdom av måten ting blir gjort på i Storbritannia. Gjennom tiltak som EIS blir ressurspersoner stimulert til å investere i ny virksomhet. Gjennom investornettverkene blir et system og en kultur for å mobilisere kapital og kunnskap skapt. I tillegg sørger tiltak lignende SkatteFUNN for å stimulere bedriftene til forskning og utvikling. Totalt sett skaper dette grobunn for entreprenørskap og innovasjon i Storbritannia.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.