ARBEIDSLIV

Risiko på kartet

Nå blir det mulig å beregne risikoen for brann automatisk. Basert på en kartdatabase på 400 Gigabyte, har Norkart gjennomført første del av et prosjekt for Gjensidige Nor. Her utføres automatiske beregninger ut fra forsikringsobjekter i samme området.

– For forsikringsselskapene er det viktig å spre den økonomiske risikoen, sier Halvor Tolpinrud hos Gjensidige Nor til Teknisk Ukeblad.

Spredningen skjer gjennom reassuranse, gjerne til store utenlandske selskaper. Et viktig punkt i arbeidet med å reassurere, er å beregne den risikoen man kan bli utsatt for ved en storskade, eksempelvis ved brann.

Tidkrevende prosess

Når Gjensidige Nor har flere forsikringsobjekter i samme området (kumule), øker gjerne risikoen. Det har vært vanlig å beregne kumulesonene manuelt – og med utgangspunkt i analoge kart. Dette er imidlertid en ganske tidkrevende prosess. – Da vi fikk høre om den gode tilgangen på digitale kart i Norge, tok vi kontakt med noen GIS-leverandører. Målet var å vurdere muligheten for å automatisere og få bedre kvalitet i kumuleberegningene våre, sier Tolpinrud.

Etter å ha vurdert noen forslag, valgte de å gå videre med Norkart. – Den første utfordringen var å finne mest mulig landsdekkende datasett, forteller Norkarts prosjektleder Harald Huse.

Valget falt til slutt på N5-raster, bygningspunkter fra GAB og Vbase. De skulle gjerne også hatt tilgang på bygningskroppene, men det ville ha medført kostnader til datakjøp som var helt uakseptabelt for prosjektet.

Kvalitetsheving

Basert på en kartdatabase på 400 Gigabyte har Norkart gjennomført første delen av prosjektet, og det er utført automatiske kumuleberegninger for hele landet. Selskapet går nå igjennom, kontrollerer og eventuelt korrigerer, de automatiske beregningene med N5-raster i bakgrunnen – for å fange opp områder der bygningsmassen er mangelfullt registrert.

Etter hvert blir det en samkjøring med Gjensidiges kundesystem slik at kumuleringen av Gjensidiges kundemasse foregår maskinelt. – Gjennom prosjektet har vi oppnådd en betydelig kvalitetsheving og rasjonalisering av kumulehåndteringen vår, sier Tolpinrud.

Etter det reassuranseavdelingen hos Gjensidige Nor kjenner til, er det første gang at noen har automatisert disse beregningene.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.