ARBEIDSLIV

Risiko og usikkerhet

Tittelen er Risiko og usikkerhet. Ingeniøren som problemskaper og problemløser. Vi vet at katastrofene står i kø. Men hvor sårbare er vi og hvorfor går det galt? Er ingeniørene for nøyaktige og regner helt presis uten å legge på litt for sikkerhetens skyld?

Denne dagen fokuserer storulykkene. Arrangørene spør om risikoanalysen er i ukyndige hender. Bygger vi på farlige steder? Må vi i fremtiden innstille oss på at klimaendringene kan bety større påkjenninger fra naturlige hendelser?

Møtet arrangeres i Galleriet kl 10-17. Bjørn Vik: 22 55 39 88. Sverre Røed Larsen: 23 36 92 18.

Les mer om: