SAMFERDSEL

Ringen sluttes...

Det er ikke hver dag det åpnes nye kilometer på T-banenettet i Oslo.

Etter nøyaktig tre års anleggsdrift ble arbeidet avsluttet før sommeren. Da startet testkjøringen i tillegg til utprøving av signalanlegget, testing av brannevakueringen og opplæring av vognførere.

Tidsskjemaet har holdt, selv om de tekniske utfordringene har stått i kø.

Samferdselsetaten i Oslo kommune er ansvarlig byggherre for T-baneringen. Statens vegvesen Oslo har hatt byggelederansvar i fase 1 av baneutbyggingen.

Arbeidet i første fase har bestått i bygging av tunnel og kulvert mellom Ullevål og Nydalen, ny underjordisk stasjon i Nydalen, kulvert for banen mot Storo samt ferdigstilling av Storo stasjon. Utfordringene har vært mange med både forsering av Akerselva, svært rystelsesømfindtlige datamaskiner i hus tett opp til tunnelsprengningen og bortkjøring av 20.000 kubikk forurenset masse.

- Det fine med å bygge T-bane i forhold til å bygge vei, er at alle er veldig vennlig innstilt overfor byggearbeidene, og overbærende med støy- og støvproblemer. Ingen er imot bedre kollektivtransport. Vi har ikke foretatt en eneste ekspropriasjon i området, og vi har inngått samarbeidsavtaler med flere grunneiere om felles arbeid og deling av utgifter, sier prosjektleder Marianne Aase i Samferdselsetaten i Oslo.

Nye vogner

Når ringen står ferdig i 2006, vil også 42 nye vogner stå klare til bruk. Vognene fra 1964 skiftes ut gradvis og de reisende loves større arealer for barnevogner, sykler og rullestoler.

Togene skal kjøre med tre og tre vogner fast koblet sammen og de reisende kan gå mellom vognene. Det blir totalt 150 sitteplasser og 300 ståplasser i hvert sett.

Nydalen stasjon ligger 12 meter under bakkenivå og er utstyrt med både heis, rulletrapp og vanlige trapper. Stasjonen ligger tett inntil Torgbygget og SAS-hotellet som nylig åpnet på ene siden, og BI på den andre.

Inngangspartiet til stasjonen er gitt et eksklusivt preg med bruk av glass, stein og betong. Rulletrappen er utstyrt med audiovisuell kunst i form av lysanlegg i glasstaket som omkranser rulletrappa og høyttaleranlegg som skal oversvømme passasjerene med spennende lyder.

I gulvet innendørs er det brukt basaltstein, og for å lage en spennende fasade er det benyttet oransjefarget glass. I trappenedgangen som også fungerer som rømningsvei er betongfasaden spesialbehandlet for å gi metallskinn som varierer med lyset.

Plattfomen har fått granittstein i gulv og svarte betongoverflater på vegg og i tak. Tross låst stasjon har taggerne allerede vært på ferde og sprøytet ned stasjonen med sprayboksene sine. Derfor er prosjektledelsen glad de valgte å male betongen med en spesialmaling som gjør at taggingen kan vaskes av med såpe og vann.

Rømningsveier

Alle tre stasjonene får monitorer som varsler nye tog samt høyttaleranlegg for publikumsinformasjon. Nydalen stasjon har i tillegg et eget antirøyksystem som skal blåse plattformen tom for røyk for evakuering ved eventuell brann.

Røyk i stasjonshallen overvåkes av linjeopitiske detektorer. Sikringen er dimensjonert for evakuering av 900 personer fra stasjonen. I tunnelene er brannrisikoen knyttet til kabelføringene langs sporet. Det er montert halogenfrie kabler som ikke avgir giftige gasser ved brann. Disse er samlet og beskyttet i lukkede kabelbaner av betong.

Lengste rømningslengde til friluft er 780 meter.Ifølge prosjektingeniør for HMS Knut Darre Christiansen er sikkerheten godt ivaretatt dersom brann skulle oppstå. Den 12 meter brede tunnelen har rømningsveier langs gangbanene som ligger over kabelkanalene ved tunnelveggene i begge retninger. Et lysanlegg montert i tunneltaket vil tennes i forbindelse med rømning.

Hvor skal sykkelen stå?

Storo stasjon er en utestasjon med felles plattform. Dekkene er av betong og takoverbygning i limtre med glassbue over. For å markere nedgangene til stasjonen har en kunstner utformet pleksiglasskonstruksjoner til tak og vegger i sitrongult og signalgrønt.

Med tanke på alle som skal benytte T-banen til og fra jobb, er det kun 16 som får parkere sykkelen sin i den sparsomme sykkelparkeringen i nærheten av stasjonen.

Plan- og bygningsetaten har allerede påpekt problemstillingen overfor samferdselsetaten som ikke har planer om å supplere de 16 plassene foreløpig. Alle stasjonene blir ubetjent med billettautomater på perrongen.

13 stasjoner

Bygging av etappe to har allerede startet . Første del av arbeidet består i å fortsette banen i dagen fra Storo til Sinsen. Her vil den gå parallelt med Gjøvikbanen forbi Grefsen stasjon. Deretter skal Sinsen stasjon anlegges med gangramper til eksisterende veinett. Mellom Sinsen og Carl Berners plass skal banen gå i fjelltunnel med to atskilte baneløp.

Når hele ringen står ferdig, vil det gå trafikk i begge retninger ned til sentrum med 7,5 minutters mellomrom. Ettersom de tre nye stasjonene Nydalen, Storo og Sinsen får midtplattform, kan de reisende selv velge hvilken retning de vil ta banen til sentrum.

Totalt får ringen 13 stasjoner og hele nedslagsfeltet for banen er i sterk vekst. Når BI står ferdig om noen år, vil studentene kun ha få minutter å gå til stasjonen i Nydalen. Påtenkte Grefsen stasjonsby vil komme som nærmeste nabo til Storo stasjon og 25.000 kvadratmeter er aktuelt for utbygging på Sinsen.Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.