FORUM

Rimelig og rettferdig nettleieDette gjelder både profesjonelle elbrukere som NEKI representerer og private forbrukere. Det er bare den ekstremt sterke økningen av elprisen de siste par år som hindrer at mange elbrukere i dag ikke betaler mer i nettleie enn i kraftkostnader.

Det er ikke vanskelig å forstå at overføring av kraft fra produksjonssted til forbruker vil koste i et land som Norge som er spredtbygd og hvor overførings-avstandene til dels er store. Det er imidlertid vanskelig å forstå at nettleien må være så høy som den i dag er. Det gjelder spesielt for de profesjonelle elbrukerne.

Det er flere forhold som gjør at NEKI mener at nettleien for mange profesjonelle brukere burde vært lavere:

For det første tror vi at det fremdeles er mange gevinster å hente ved en mer rasjonell drift av nettene. Vi er klar over at det i mange nett har skjedd store produktivitetsforbedringer de siste årene, men vi tror definitivt at ikke alle nærliggende effektiviseringstiltak er tatt i bruk. Outsourcing av arbeidsoppgaver og bedre samarbeid mellom nærliggende nettselskaper er to sannsynlige forbedringsområder.

Et annet forhold er avkastningen i nettselskapene. Det er ikke slik at nettselskapene behøver å ta særlig stor avkastning av nettkapitalen. En stor avkastning er heller ikke rimelig all den tid nesten all kapitalen i overføringsnettene er betalt av brukerne i form av løpende forbruksavgifter.

Svært mange av nettselskapene tar den maksimale avkastningen som NVE gir dem tillalelse til. En sentral størrelse her er den såkalte referanserenten som er en langsiktig risikofri rente tillagt en risikopremie. Den langsiktige renten tilsvarer statsobligasjonsrenten og en risikopremie er hele 2 prosent. Med dagens regelverk for de monopolbeskyttede nettselskapene har de mulighet til å ta ut en langt høyere avkastning enn hva mange av deres konkurranseutsatte kunder makter å oppnå, til tross for at deres forretningsmessige risiko er langt større.

NEKI mener de profesjonelle kundene svært ofte betaler en for stor andel av den samlede nettregningen. Det skyldes bl. a. fordelingsnøklene som brukes for kostnadene i overliggende nett og de lokale kostnadene i nettet som kan knyttes til store uttak vinterstid. De profesjonelle elbrukerne har ofte et forbruk som er relativt jevnt over året. De betyr at de er billige å betjene. Disse brukerne må imidlertid ofte betale kostnader mot overliggende nett og i det lokale nett som tilsvarer at de har et relativt sett like stort uttak om vinteren som gjennomsnittet av nettkundene. Noen nettselskaper har sett disse skjevhetene og rettet opp feilene. Det er likevel flere som henger igjen med gamle løsninger.

Med et større kostnads- og kundefokus i nettselskapene bør nettleien for de profesjonelle elbrukerne kunne falle merkbart de nærmeste årene.

Arne Kjeldsen

styreleder i NEKI

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.