FAGARTIKLER

Riktig måling avgjørende

Vi kan bli urettferdig dømt (fartsbot, alkoholpromille, doping), leger kan gi gal behandling, vi kan betale for mye for varer og tjenester (for stor drosjeregning) eller vi får unødvendige utgifter til bilen etter EU-kontroll av eksosgassen.

§ 1: Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt, og bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretagelse av beskyttelsesverdige interesser. Forbrukervern, liv og helse, rettssikkerhet og miljø, er blant de interesser loven skal medvirke til å i vareta.

§ 10: For å oppfylle lovens formål, kan kongen fastsette i forskrift hvilke måleredskaper som skal oppfylle nærmere krav når de tilbys for salg eller selges. Loven med totalt 41 paragrafer er nå til høring.

EU vedtok i mars måleinstrumentdirektivet (MID). Det skal gi sikkerhet mot målefeil og juks for instrumentgruppene nedenfor. Tallene i parentes gir typiske verdier for maksimalt tillatte målefeil, i prosent av målt verdi. Målere for vann (± 2%), gassmengde for boliger/lett industri (± 1%), elektrisk energi (± 2%), vannbåren varme (± 4%), bensin etc. (± 0,5%), automatiske vekter (± 0,5%), taksametre i drosjer (± 0,2%), lengdemål (± 0,02%), måleglass for øl, vin etc. (± 2,5%), instrumenter for måling av lengde, areal, eller pakkedimensjoner for fraktberegning (± 0,25%, ± 1%, ± 5%), analyseinstrumenter for eksosgass fra biler (± 5%).

MID har også et kapittel med vesentlige krav om immunitet mot støt og vibrasjoner, varme, kulde og fuktighet, stråling fra mobiltelefon og forstyrrelser i strømtilførselen. Nasjonale krav må være i samsvar med MID, men landene kan velge om de vil ha krav, se §10 i loven. Norge har lenge hatt kvalitetskrav for vekter og målere for væsker unntatt vann, og nå også for elektriske kWh-målere. Men dårlige eksemplarer i de andre syv instrumentgruppene kan selges uten risiko i Norge.

MID bygger på internasjonale anbefalinger fra OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale), hvor over 100 nasjoner er med.

Ved å delta aktivt i arbeidsgrupper i OIML, samt inneha presidentstillingen noen år, har Justervesenet indirekte påvirket MID, selv om Norge ikke er medlem av EU.

Men Norge og andre gassprodusenter var ikke med da ISO-standarden for gassmåling nylig ble revidert. Bare kjøperlandene var representert. Standarden ligger til grunn for målestasjonene for eksportert norsk naturgass i bl.a. Emden og Zeebrügge.

Laboratorier over hele verden måler på samme objekter, for å se hvor store målefeil de gjør, så de kan bli bedre, og dermed sikre sporbarhet og kvalitet. Sentralt i verdens måletekniske infrastruktur er Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) i Paris (forskning, laboratoriesammenlikninger) og 10 Commitées Consultatifs: CCAUV (akustikk, ultralyd og vibrasjoner), CCEM (elektrisitet og magnetisme), CCL (lengde), CM (masse og relaterte størrelser), CCPR (fotometri og radiometri), CCQM (stoffmengde), CCRI (ioniserende stråling), CCT (termometri), CCTF (tid og frekvens) og CCU (måleenheter).

Viktig i Europa er EUROMET (samarbeidsforum for målestandarder) og WELMEC (samarbeidsorgan for lovregulert måling). Asia, Afrika og Amerika nord og sør har tilsvarende organisasjoner. Tross nasjonale motsetninger, ulike religioner og terror, bruker hele planeten SI-systemet, Le Système International d'Unitès, med grunnenhetene meter, kilogram, sekund, ampere, kelvin, mol og candela.

Noen norske bedrifter ligger i front internasjonalt med utvikling og produksjon av måleinstrumenter. Når kreative mennesker med teknisk-naturvitenskapelig utdannelse, erfaring fra instrumenter, kontakter i internasjonale metrologiske miljøer og syn for udekkede målebehov, liker å eksperimentere med fysikkens lover, kan det komme opp ideer til nye produkter som selger. Respekt for individet, livslang læring, utførelse og kundetilfredshet er viktig. Får vi flere blomstrende bedrifter i Norge, som lager måleutstyr for olje, gass eller annen energi, helse, miljø og sikkerhet, bygg og anlegg, transport, romfart, meteorologi, primærnæringer, eller for hus og hjem?

Når kreative mennesker med teknisk-naturvitenskapelig utdannelse, erfaring fra instrumenter, kontakter i internasjonale metrologiske miljøer og syn for udekkede målebehov, liker å eksperimentere med fysikkens lover, kan det komme opp ideer til nye produkter som selger.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.