INDUSTRI

- Riktig å røske opp i ukulturen

Norsk Hydro.
Norsk Hydro.Bilde: Hydro
Dag Yngve Dahle
7. aug. 2007 - 14:16

Huse tilhører ikke dem som mener myndighetene burde holdt seg unna de store opsjonsutbetalingene til Hydro-lederne, som kom i kjølvannet av avvikling av selskapets opsjonsordning.

Svært kritisk

Han mener regjeringen – med næringsminister Dag Terje Andersen i spissen – gjorde rett i å presse Hydros styreleder Jan Reinås ut.

– Jeg tror det var riktig av staten å gjøre noe for å røske opp i den ukulturen rundt opsjoner og andre belønningsformer i norsk næringsliv. Det er godt at noen tar tak i dette, sier han til TU.no.

Professoren mener opsjoner fører til at topplederlønningene i praksis løper løpsk.

– Jeg er svært kritisk til bruken av opsjoner. Internasjonal forskning påviser at opsjoner svært ofte skaper trøbbel, og fører til en for skjev fordeling av de totale lønnsutbetalingene, sier han.

Lar seg påvirke

Professoren mener det tette båndet mellom styremedlemmer og ledere i selskapene oftest undervurderes.

– Mange undervurderer denne koblingen. Det er mennesker vi snakker om, og mennesker lar seg påvirke til å ta avgjørelser som gir dem selv eller andre fordeler. Ulike grupper, enkeltpersoner og også administrasjonen tenker ofte på seg selv, sier han.

Han er ikke i tvil:

– Det er viktig å forstå hvilken påvirkningsmulighet administrasjonen har. Man påvirker hverandre, og enkelte aktører vil prøve å jobbe til fordel for andre aktører. Ser du på Hydro-styrets sammensetning og hvilke leder som fikk opsjonsbetalingene, trenger jeg vel ikke å si mer om den saken, sier Huse, til daglig professor ved BIs institutt for innovasjon og økonomisk organisering.

Tar ikke selvkritikk

Les mer om: