– Riksrevisjonen må undersøke TFO-utlysningen

– Riksrevisjonen må undersøke TFO-utlysningen
BREV TIL RIKSREVISJONEN: Før sommerferien ba Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken Riksrevisjonen om å undersøke Olje- og energidepartementets utlysning av forhåndsdefinerte områder (TFO). Bilde: Scanpix

Riksrevisjonen bør ifølge Naturvernforbundet undersøke om Olje- og energidepartementet (OED) «har brutt med kravet om å sikre at tildeling av utvinningstillatelser først skjer etter en god avveining mellom hensynet til god ressursutnyttelse og andre samfunnshensyn i forbindelse med utlysning av TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2011».

Det går fram i et brev Naturvernforbundet sendte til Riksrevisjonen før sommerferien og som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

TFO er en av to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel. TFO-ordningen ble innført i 2003 og innebærer årlige konsesjonsrunder i modne områder.

Les også: Er dette en miljøseier?

Mangler miljøråd

I Riksrevisjonens rapport fra i fjor om forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser het det at det også i forbindelse med TFO-ordningen er etablert prosesser som sikrer innspill fra miljø- og fiskerimyndighetene og en reell avveining av miljø- og fiskerihensyn.

Men i forbindelse med utlysningen av havområder gjennom TFO i år, er det ifølge Naturvernforbundet ikke innhentet miljøråd i tråd med den etablerte prosessen, slik Riksrevisjonens rapport henviser til.

Les også: – En melding for fremtiden

Kun fem blokker

I et brev fra OED til Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og i brev fra Miljøverndepartementet til Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning, Statens strålevern og Riksantikvaren ble etatene bedt om å vurdere konsekvensene for oljeleting i kun fem blokker i Norskehavet i forbindelse med utlysning av TFO-runden i 2011.

Gjennom TFO-utlysningen for 2011 ble imidlertid oljeindustrien invitert til å søke på hele 55 blokker i Norskehavet. Ifølge Naturvernforbundet ligger flere av disse i eller i nærheten av områder som er definert som sårbare og verdifulle i forvaltningsplanen for Norskehavet.

«Noen av blokkene, blant annet i kvadrant 6609, 6610 og 6611, ble vurdert i forbindelse med utlysningen av 21. konsesjonsrunde, og den gang frarådet miljøetatene utlysning», skriver Naturvernforbundet.

Les også: – Det er urovekkende

Alvorlig

Forbundet har dessuten gjennomgått miljøråd fra statens miljøetater fra 1999 og fram til i dag og kan ikke se at det har blitt foretatt vurderinger av flere av de utlyste blokkene i kvadrant 6509 og 6510 i forbindelse med konsesjonsrundene de tolv siste årene.

«Sett i lys av at miljørådene både i Norskehavet og Barentshavet fra statens fagetater i forbindelse med konsesjonsrundene har blitt mer restriktive de siste årene, i tillegg til at det blant annet gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet har blitt satt i gang kunnskapsinnhenting i de aktuelle områdene, er det svært alvorlig at OED ikke innhentet miljøfaglige råd i forkant av utlysningen av TFO 2011», skriver Naturvernforbundet.

I tillegg påpeker forbundet at Direktoratet for Naturforvaltning tidligere har vurdert det slik at TFO medfører større miljøbelastning enn oljevirksomhet på utvinningstillatelser tildelt gjennom ordinære konsesjonsrunder.

Det gjør mangel på innhenting av miljøråd svært alvorlig, skriver Naturvernforbundet i sitt brev til Riksrevisjonen.

Brevet ble sendt 21. juni, kun tre dager før oljemeldingen ble lagt fram.

Der ble TFO-ordningen evaluert og noe endret.

Les også: Tilbyr 50 utvinningstillatelser

Avventer

Selv om Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener at TFO-ordningen er en enkel og udemokratiskmåte for oljeselskapene å få tilgang til oljeblokker på, ønsker han ikke å kjøre fram saken slik situasjonen i landet etter terrorangrepene.

– Vi avventer i første omgang med oppfølgingen av dette på grunn av omstendighetene landet er i, sier Haltbrekken da Teknisk Ukeblad ringer ham.

Teknisk Ukeblad fikk innsyn i brevet for to uker siden og sendte da over spørsmål om saken til OED, midt i fellesferien.

OED ble hardt rammet av terrorangrepet, og har måttet flytte inn i lokalene til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Les også: – Nå er det viktigste å ta vare på hverandre

Departementet har ennå ikke hatt anledning til å svare på spørsmålene fra Teknisk Ukeblad.

Les også: Mange søknader i TFO 2010

Stortingets kontrollorgan

Riksrevisjonen avventer med å kommentere saken til de har fått sendt et formelt svar til Naturvernforbundet.

Men på generelt grunnlag understreker kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne at Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og utelukkende utfører undersøkelser på oppdrag av Stortinget.

Les også: Åpnet oljeområder i strid med miljøråd

Les mer om: