Rike gir miljø-blaffen

  • energi

En MMI-undersøkelse Plastretur har fått utført, viser at 81 % av de husholdningene som kan kildesortere plast, gjør det.

De unge er sikrest i troen på at kildesortert materiale gjenvinnes og kommer til nytte. Men det er personer over 60 år som er flinkest til å sortere i praksis.

Rike mennesker i passende alder er mer opptatt av egen glans enn miljøets. Personer mellom 35 og 44 år og husstander med inntekt over 500.000 kroner, er minst opptatt av å sortere.

Det er også blant disse vi finner de fleste som ville gitt blaffen i å kildesortere selv om de hadde et godt tilbud, viser MMIs måling.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå