Riggselskapene Prosafe og Floatel slår seg sammen

Skal sikre konkurransekraft i et utfordrende marked.

Riggselskapene Prosafe og Floatel slår seg sammen
Boligriggselskapene Prosafe og Floatel International har signert en avtale om å fusjonere, for å takle et krevende marked. Foto: Ina Steen Andersen

De to boligriggselskapene Prosafe og Floatel International har signert en avtale om å fusjonere. Årsaken skal være for å sikre konkurransekraft i et utfordrende marked for offshore boligrigger.

Prosafe er eier og operatør av offshore boligrigger notert på Oslo Børs, og leverer i likhet med Floatel International flytende innkvarteringstjenester til ansatte i olje- og gassindustrien over hele verden. Intensjonsavtalen som er undertegnet er en fusjon mellom likeverdige, og innebærer en lenge varslet konsolidering i boligriggmarkedet.

Navnet på det sammenslåtte selskapet vil være Prosafe SE, og aksjene i det sammenslåtte selskapet vil fortsatt være notert på Oslo Børs.

Les også

Oljekrisen endret markedet

I meldingen skriver Prosafe at ønsket om en fusjon er drevet av fundamentale endringer i markedet for offshore boligplattformer etter oljeprisfallet i 2014.

Lavere aktivitet innen leting, utvinning og vedlikehold globalt, kombinert med omfattende effektivisering hos oljeselskapene, har ført til betydelig hardere konkurranse om å levere «senger til sjøs», skriver riggselskapet. 

 – I 2014 inntraff et paradigmeskifte som utløste en stor nedtur og permanente endringer i oljebransjen. Vi møter også langt hardere konkurranse enn tidligere, grunnet en betydelig overkapasitet av både borerigger og supplyskip som nå tas i bruk som midlertidig innkvartering. Denne situasjonen er forventet å vedvare, sier styreleder Glen Rødland i Prosafe i en pressemelding..

– Kombinasjonen Prosafe og Floatel vil kunne tilby et bedre produkt til kundene, gjennom en mer fleksibel og geografisk spredt flåte. Vi vil i enda større grad kunne tilby riktig kapasitet til rett tid i alle sentrale regioner for offshore olje og gass, utdyper han.

Nordsjøen og Brasil

Prosafe eier og drifter totalt ni boligrigger, hver med en kapasitet på 300-500 senger, og har opsjoner på levering av to nybygg de neste fem årene. Floatels flåte teller fem enheter, hver med kapasitet på 440-550 senger.

Et fusjonert selskap vil i begynnelsen ha hovedtyngden av sin aktivitet i Nordsjøen og Brasil. Prosafes nåværende kontrakter på norsk sokkel utløper i første halvår 2019, mens Floatels kontrakter i samme område utløper i tredje kvartal 2020 inkludert opsjoner.

Rødland understreker at hovedpoenget med transaksjonen er å skape et selskap som står sterkere rustet til å konkurrere på det globale markedet, og da spesielt i mindre modne regioner hvor etterspørselen etter boligrigger fortsatt er i vekst.

Fusjonen avhenger av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter, kreditorer samt selskapenes respektive aksjonærer, og målet er å ha sluttført transaksjonen i løpet av tredje kvartal 2019, opplyser selskapene.

Les også