RIF er død - leve RIF

  • Arbeidsliv

Resultatet er ment å bli en mer slagkraftig bransjeorganisering.

Denne endringen kommer etter en evaluerings- og strategiprosess som startet i 2003. Vedtaket ble fattet på årsmøtet nå i juni.

Hensikten er at RIF skal dreie innsatsen fra medlemsservice og fokusere mer på rammepåvirkning.

Fortsatt vil det bli holdt kurs og gitt juridisk rådgivning til medlemmene via RIF Service.