DATATELE

Rettssak for mobilens varighet

Selv om ett forskerteam hevder mobilbruk kan påvirke menns fertilitet i negativ retning, er det andre som mener konklusjonen er helt bak mål.
Selv om ett forskerteam hevder mobilbruk kan påvirke menns fertilitet i negativ retning, er det andre som mener konklusjonen er helt bak mål.Bilde: Nokia
Finn Halvorsen
8. des. 2006 - 10:34

Produsenter og forbrukerorganisasjoner har kranglet om hvor lenge en mobiltelefon skal vare i flere år.

To år, sier produsentene, mens forbrukerorganisasjonene sier fem og henviser til Kjøpsloven.

Krangelen kulminerte tidligere i høst med at Forbrukerforsikring stevnet Nokia for retten for brudd på kjøpsloven.

Nokia har valgt å overlate saken til bransjeforeningen Elektronikkbransjen, som hevder at en mobiltelefons levetid er såpass kort at reklamasjonstiden ikke kan være lenger enn to år.På klagetoppen

I flere år har mobiltelefoner vært på klagetoppen, og bare i første halvår i år fikk Forbrukerrådet 2500 henvendelser vedrørende mobiltelefoner.

Mobilstriden representerer et uklart juridisk område, hvor forbrukermyndighetene representerer ett syn og elektronikkbransjen et annet.

Saken er av en så prinsipiell art, at den uansett utfall i rettssalen vil bli avgjørende for landets 3,4 millioner mobilbrukere. Trolig vil dommen også påvirke nærmere 6 millioner andre elektriske og bærbare produkter, som MP3-spillere og digitale kameraer. Også disse har høy klagerate.Neglisjerer Forbrukertvistutvalget

Forbrukerrådet har lenge forsøkt å få forhandlere av mobiltelefoner til å akseptere reklamasjonsfristen på fem år og til å akseptere Forbrukertvistutvalgets beslutninger om dette.

- Vi er sterkt kritiske til bransjens neglisjering av beslutningene som tas i Forbrukertvistutvalget. Vi er derfor fornøyde med at det nå fremmes en sak om dette for de ordinære domstolene, og håper at det vil komme en rettslig avgjørelse om fem års reklamasjonstid som også forhandlerbransjen vil respektere, sier direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen.

- Både mobilbrukere og mobilprodusenter vil være tjent med en avklaring. Forbrukerforsikrings mål er å fastslå at forbrukere får den reklamasjonstiden de har krav på etter norsk lov, sier advokat Silje Nesteng i Forbrukerforsikring.

Les mer om: