DOKTORGRADER

Rett virksomhet på rett sted

15. okt. 2001 - 14:00

Doktorgradsarbeidet er et viktig bidrag i forskningen omkring miljøvennlig byutvikling. Økt kunnskap om hva slags transport ulike virksomheter skaper og har behov for, gjør det mulig å legge til rette for en lokaliseringspolitikk som gjør befolkningen mindre avhengig av bil, samtidig som næringslivets behov for transport blir ivaretatt.

Strømmen har undersøkt transportskapende egenskaper ved 20 virksomheter i Trondheim. Transporten til og fra virksomhetene består av transport skapt av ansatte og besøkende, og godstransport. Både virksomhetstype og virksomhetens beliggenhet har betydning for transporten som skapes.

Transporten som skapes i de ulike virksomhetstypene beskrives ved hjelp av begrepet mobilitetsprofil. Sentralt i dette begrepet er arbeidsplassintensitet, besøksintensitet, mengde godstransport og virksomhetens geografiske rekkevidde.

Strømmen har spesielt undersøkt persontransporten som skapes ved virksomhetene. Parkeringsdekning og kollektivtilbud har stor betydning for reisemiddelvalg blant både ansatte og besøkende. Undersøkelsene viser at besøkende trenger et bedre kollektivtilbud enn ansatte for å benytte seg av kollektive transportmidler. En relativt stor andel av de besøkende i detaljhandel går eller sykler på handlereisen, uavhengig av forretningens lokalisering.

Strømmen har utviklet en veileder for en lokaliseringspolitikk som fremmer miljøvennlig byutvikling. Viktige elementer i fysisk planlegging for redusert biltransport er utvikling av en hierarkisk senterstruktur og lokalisering av virksomheter etter prinsippet «rett virksomhet på rett sted». I fysisk planlegging for redusert biltransport er det også viktig at boliger lokaliseres slik at det blir mulig å bruke kollektivtransport eller å gå og sykle på de daglige reisene.

Avhandlingen heter Rett virksomhet på rett sted - om virksomheters transportskapende egenskaper . Den er utført ved Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU. Veileder har vært professor Tor Medalen. Arbeidet er finansiert av Fakultet for arkitektur, NTNU, og Miljøverndepartementet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.