SAMFERDSEL

Rett mot målet med kartnavigasjon

Om fire år vil trolig halvparten av alle europeiske biler ha installert slike hjelpemidler i en eller annen form.

Nå er det også mulig å få elektronisk hjelp til veivalget i Norge. Den første tilgjengelig kart-CDen inneholder riktignok data kun for Oslo og langs E6 og E18 til svenskegrensen, samt kart for veien langs Bohuslänkysten, Stockholm, Gøteborg, Malmø og 87 prosent av Danmark.

Flere kart kommer

Manglende kartunderlag er grunnen til at systemet ikke er introdusert i Norge tidlligere. Men nå har Transport Telematikk, et datterselskap av Telenor Mobil, i samarbeid med belgiske Tele Atlas, utviklet en database med en kvalitet tilstrekkelig for elektronisk bilnavigasjon.

– Med utgangspunkt i eksisterende veikart har vi kjørt hver eneste veistump i de områdene som dekkes. Underveis er det gjort korrigeringer og lagt inn nødvendige tilleggsdata for å gjøre verktøyet så presist som mulig. Vi vil dessuten fortløpende oppdatere databasen med eventuelle veiendringer. Dette vil skje i samarbeid med Statens kartverk og Statens vegvesen, sier Rune Østerhaug i Transport Telematikk AS.

– Vi har allerede ferdigstilt kartdata for Oslo, Akershus og Østfold med et fullstendig veinett i alle bykommuner og basis veinett i de andre kommunene. I tillegg blir hovedveinettet for hele landet ferdigstilt i løpet av november. Komplette veikartdata for hele landet vil foreligge i løpet av en fireårsperiode, sier Østerhaug.

Benytter GPS

Han presiserer imidlertid at det tar det noen måneder fra det tidspunkt Transport Telematikk er ferdig med et område, til kartene er tilgjengelige på markedet. Dette skyldes individuell tilpasning av dataene hos den enkelte systemleverandør.

Systemet benytter seg av GPS satellittposisjonering (Global Positioning System) for å fastlegge hvor bilen til enhver tid befinner seg. Når reisemålet er plottet inn på utstyret i bilen, leser systemet av pulser fra bilens speedometer som beregner utkjørt distanse. En gyro registrerer alle svinger og virker som et kompass. Ved bykjøring vil bilens posisjon beregnes med en nøyaktighet på pluss/minus fem meter.

Blaupunkt først

Blaupunkt og VDO (tidligere Philips) er de to største europeiske leverandørene av maskinvare for elektronisk bilnavigasjon. Blaupunkt er med sin TravelPilot først ute i Norge. TravelPilot fås i to utgaver, opplyser Tor Hageberg, som er salgsansvarlig for Blaupunkt i Skandinavia.

– Den mest avanserte har en 5" fargeskjerm som viser både kart og kjøreinstruksjoner i form av piler. Den andre er en bilstereo med integrert navigasjonsteknologi. Her vises kjøreinstruksjonene som piler på bilstereoens display, sier Hageberg.

For begge modellenes vedkommende veiledes sjåføren av en stemme, som dog snakker engelsk, som forteller om du skal svinge til høyre eller venstre i neste kryss. Og kjører du feil, får du i løpet av noen sekunder beskjed om en ny rute uten å måtte snu. Derfor behøver man egentlig ikke se på skjermen i det hele tatt. Det er viktig i trafikksikkerhetssammenheng, sier Hageberg.

Men billig blir det ikke akkurat; 25.000 kroner for den mest avanserte versjonen, og 15.000 kroner for den enklere utgaven.

Les mer om: