Resultatet av indisk-amerikanske forhandlinger kan gi norske missiler på australske helikoptre

Den nye NSM-brukeren Australia er interessert i å installere missilet på sine Seahawk-helikoptre dersom noen andre tar på seg integrasjonsjobben.

Resultatet av indisk-amerikanske forhandlinger kan gi norske missiler på australske helikoptre
Mk 54-torpedoer og AGM-114 Hellfire-missiler er integrert på MH-60R, men foreløpig ikke NSM eller noe annet langtrekkende missil. Ted Carlson

I april ble det klart at Australia blir den åttende nasjonen til å kjøpe Naval Strike Missile (NSM), som produseres på Kongsberg.